Lysevej 7, Helberskov, 9560 Hadsund

RØRENDE BILLIGT i Helberskov by!

Velkommen til Lysevej 7, en grund i Helberskov , som er beliggende hyggeligt og harmonisk blandt allerede eksisterende huse og landejendomme !

Grunden byder p å 670 kvadratmeter , og er delvist lukket i form af omkransende h æk , tr æer og buske . Desuden er det en nem og overskuelig grund , da den prim ært er udlagt til gr æspl æne .

Bem ærk tillige , at grunden allerede er tilsluttet det offentlige kloaknet , s å der undg ås b åde det hermed forbundne byggerod og ikke mindst en betydelig omkostning p å ca . kr . 50.000,-! Der er heller ingen udgifter til byggemodning og øvrige tilslutninger , idet der i forvejen er b åde el , vand , kloak og varme p å matriklen !

Grunden er s ærdeles velbeliggende i Helberskov og i natursk ønne omgivelser .

Der medf ølger det p å grunden v ærende hus af ældre dato - dette er p å 70 kvadratmeter . og m å betragtes som et decideret "h åndv ærkertilbud "! Der medf ølger yderligere ogs å en carport . Som k øber v ælger man naturligvis selv , hvorvidt man vil renovere og bygge videre p å dette , men de fleste vil med stor sandsynlighed fjerne huset ?

Als , Als Odde & Helberskov , som udg ør Himmerlands syd -øst kyst , er en historisk oase som er et godt udgangspunkt for hyggelig familieferie i rolige omgivelser - men stadig med let adgang til det pulserende ferieliv i Øster Hurup .
Helberskov og Odden byder p å natursk ønne omgivelser . Her er der kort adgang til s åvel Kattegat som Danmarks m åske smukkeste omr åde ; Mariager fjord . I de l ækre skovomr åder er der rigt med dyreliv , ligesom omr ådet er tilbagetrukket fra det levende turistliv i sommers æsonen . Alts å finder man i Helberskov og Odden ro og hygge året rundt . Omr ådet ligger kun i kort afstand fra byen Als , hvor der findes gode indk øbsmuligheder med bl .a . slagter og bager . S øger man caf éer og restauranter er disse at finde i de n ærtliggende byer Hadsund og Øster Hurup , samt en enkelt i Als . Feriebyen Øster Hurup ligger desuden kun 10 min . K ørsel herfra .
I Helberskov er der mulighed for g åture i den fantastiske skov , ved Helberskovbjerget eller turen kan g å til Als Odde , hvor der er mulighed for at g å ture ved vandet , en bid mad p å Caf é Odden eller en tur p å Vandski , Odden byder nemlig p å en vandskiklub , hvor der er mulighed for b åde vandski eller en tur p å bananen . Desuden kan man I omr ådet ved Helberskov strand og Als Odde f å en oplevelse , man ikke finder mange andre steder , nemlig en vadetur gennem havet til øen Mallolorca .
I mange år har denne ø eksisteret under navnet Als Rev , men er nu registreret som en ø, i folkemunde kaldet Mallolorca . N år man kommer ud p å øen , er det som at v ære p å den l ækreste sydhavs ø med det klareste vand og hvideste sand . Det tager ca . 20 minutter at g å ud til øen , som er 70.000 m 2 og 1300 m lang . Jeg vil anbefale , at man g år derud ved lavvande og ligeledes ind igen , specielt hvis man har b ørn med . For selvom h øjvande ikke virker dybt for en voksen (for det meste ) kan det godt v ære dybt og h årdt for et barn at g å ind igen , n år vandstanden er steget .
I Als kan man g å ud af molen og kigge ud over Kattegat .

VED EVT . SP ØRGSM ÅL /ØNSKE OM FREMVISNING , S Å RING ENDELIG P Å TLF . 70 25 66 00 - VI ST ÅR KLAR ALLE UGENS 7 DAGE !!!

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale

Vi er DIN lokale ejendomsmægler

Det at handle bolig er en omfattende tillidssag imellem køber, sælger og mægler.

Hos mæglerringen mener vi, at en høj serviceydelse og et ihærdigt engagement er afgørende faktorer for et godt samarbejde og et godt resultat.

Bestil en gratis vurdering af din bolig

Andre boliger til salg