Vestergade 8, st. B, Sæby, 9300 Sæby

ATTRAKTIVT BELIGGENDE ERHVERVSEJERLEJLIGHED I SÆBY

Beliggende i forl ængelse af g ågaden i S æby og direkte op til stort parkeringsareal ligger denne attraktive og regul ære erhvervsejerlejlighed som bl .a . er med 4 store udstillingsvinduer ud mod Vestergade .

Erhvervsejerlejligheden , som ligger i stueplan , er p å ialt ca . 280 m ² og best år af : Stort regul ært butikslokale med tr ægulv og moderne grundbelysning - Baglokale - K økken - Lager - Reng øringsrum - Toiletrum med h åndvask - Overd ækket indgangsparti

Der kan v ære mulighed for r åderet over et lagerlokale i k ælderen .

Erhvervsejerlejligheden overtages fri for lejere og k øber har s åledes r åderet over alle kvadratmeterne .

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale

Vi er DIN lokale ejendomsmægler

Det at handle bolig er en omfattende tillidssag imellem køber, sælger og mægler.

Hos mæglerringen mener vi, at en høj serviceydelse og et ihærdigt engagement er afgørende faktorer for et godt samarbejde og et godt resultat.

Bestil en gratis vurdering af din bolig

Andre boliger til salg